Środa, 17-07-2024

Czym jest strategia rozwoju?

Strategia rozwoju miasta jest dokumentem, który wskazuje wizję i kierunki rozwoju miasta w perspektywie długofalowej, najczęściej 10 lat. Stanowi odpowiedź na pytanie, jakie ma być miasto w przyszłości i co zrobić, aby zrealizować to marzenie.

Wizja rozwoju miasta, zaplanowane cele i działania powinny odpowiadać na zdiagnozowane problemy i wyzwania, które są wyjątkowe dla każdego miasta. Dlatego tak ważne jest, aby w prace nad strategią rozwoju włączać mieszkańców i perspektywy różnych interesariuszy - od etapu określania potencjałów, problemów i potrzeb miasta, do wspólnego planowania działań, a nawet ich realizacji.

Strategia to najważniejszy dokument, który stanowi plan działania dla Burmistrza, Rady Miasta i urzędników realizujących zadania gminy, wyznacza decyzje merytoryczne, organizacyjne i finansowe.

Strategia powinna także uwzględniać krajowe czy europejskie trendy i kierunki zmian oraz warunki zewnętrzne wpływające na rozwój miasta (np. zmiany środowiska i klimatu, trendy demograficzne i gospodarcze, zmiany w gminach ościennych). Pozwoli to odpowiedzieć na szanse i zagrożenia wynikające ze zmieniającego się otoczenia oraz działań innych podmiotów. Umożliwi także uczestnictwo w różnego rodzaju programach rozwojowych czy pozyskiwanie środków na działania miasta.

150468420_2789824127922923_1609040535226126706_n.jpg

Zakończyliśmy diagnozę miasta przeprowadzoną na podstawie analizy danych, badania ankietowego i wywiadów wśród mieszkańców oraz warsztatów diagnostycznych przeprowadzonych z pracownikami urzędu miasta i uczniami szkół podstawowych.

Teraz serdecznie zapraszamy Mieszkańców i Mieszkanki Braniewa do wspólnego planowania działań na kolejne lata. Jakie ma być Miasto Braniewo w 2030 roku?

Wystarczy kliknąć w poniższy link i wypełniając ankietę podzielić się swoim pomysłem na działania w mieście, które mogą być realizowane przez Urząd Miasta Braniewa i inne miejskie instytucje, ale także przez organizacje pozarządowe czy mieszkańców.

Link do formularza https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-b2RQRhU0MDYzFn1YtYXFWMjOJl8Pd6Htv4CYn8OsGrJ_VQ/viewform

Na Wasze pomysły na miasto czekamy do 7 marca. 

Strategia Rozwoju Miasta Braniewa

 Stwórzmy Wspólnie Strategię Rozwoju Miasta Braniewa do 2030 roku

Plakat_braniewo_www_1.jpg