Środa, 17-07-2024

Komunikat Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 1 września 2023 r. dotyczący Stopnia alarmowego CHARLIE-CRP oraz BRAVO.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał Zarządzenia:

      ►   nr 363 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego

             (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

       ►  nr 364 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP

             (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

       ►  nr 365 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego

             (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami

            Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 września 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 listopada 2023 roku do godz. 23:59.

 

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku               o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.