Umowa Partnerska Miasta Braniewo i Gminy Konavle (Chorwacja)

W dniu 15 stycznia 2024 r. oficjalnie Miasto Braniewo oraz Gminę Konavle połączyła umowa partnerska.
 
Dokument otwiera drogę do współpracy w wielu sferach, m.in.: społecznej, edukacyjnej i naukowej, gospodarczej, kulturalnej, sportowej, turystycznej, a także daje nowe możliwości, by aplikować o środki zewnętrze na realizację wspólnych przedsięwzięć. 
 
Międzynarodowa współpraca partnerska poprzez bezpośrednie kontakty różnych grup zawodowych zbliża do siebie lokalne społeczności i buduje nowe więzi międzynarodowe, pozwala wymienić doświadczenia administracyjne, naukowe, gospodarcze, kulturalne i turystyczne.
 
Umowa Partnerska otwiera nowe możliwości do:
 
✅ stwarzania korzystnych warunków rozwoju wzajemnych gospodarczych kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami i organizacjami Miasta Braniewa i Gminy Konavle https://www.facebook.com/opcinakonavle;
✅ wymiany handlowej i gospodarczej poprzez dzielenie się informacjami, promocję oraz realizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczo-handlowych;
✅ wzajemnego poznania kultury, dorobku naukowego i artystycznego poprzez m.in. wymianę zespołów artystycznych, zbiorów muzealnych i sztuki współczesnej;
✅ rozwoju kształcenia młodzieży, upowszechniania dorobku naukowego i postępu technicznego, m.in. poprzez organizację sympozjów, kongresów naukowych oraz wymianę doświadczeń pomiędzy instytucjami naukowymi i technicznymi;
✅ współpracy i wymiany pomiędzy szkołami, środowiskami młodzieżowymi oraz senioralnymi;
✅ wymiany doświadczeń z dziedziny sportu, systemu edukacji, rekreacji, turystyki;
✅ rozwoju współpracy między różnymi organizacjami społecznymi.
 
 
1. Uchwała Nr LIII/482/24 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 8 stycznia 2024 r., w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej Miasta Braniewo z Gminą Konavle:
 
2. Umowa o Przyjaźni i Współpracy Miasta Braniewo (Polska) i Gminy Konavle (Chorwacja)- wersja polskojęzyczna:
 
3. Umowa o Przyjaźni i Współpracy Miasta Braniewo (Polska) i Gminy Konavle (Chorwacja)- język chorwacki:
 
Fotorelacja z dnia podpisania umowy oraz z pobytu Delegacji Chorwackiej na czele z Panem Burmistrzem Gminy Konavle Božo Lasić :
 
DSC08357DSC08374
DSC08358DSC08364
DSC08383DSC08366
DSC08371DSC08377
DSC08376DSC08360
DSC08389DSC08394DSC08386DSC08377DSC08388DSC08400DSC08423DSC08416
DSC08330DSC08348
IMG 4240IMG 4112IMG 4154IMG 4161