Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 109/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony


Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę szeregową garażową,
położone w Braniewie, przy ul. Stefczyka w obrębie nr 12.


• 8/158 o powierzchni 21 m² mającą urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie
księgę wieczystą nr EL1B/00025642/3 wraz z udziałem 1/105 w działce 116 mającą urządzoną w Wydziale
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00040435/0
cena wywoławcza 8 724,20,00 zł wadium 1 000,00 zł
• 123/13 o powierzchni 26 m² wraz z udziałem 1/7 w działce 123/6 mające urządzoną w Wydziale Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00025642/3 oraz wraz z udziałem
1/105 w działce 116 mającą urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę
wieczystą nr EL1B/00040435/0
cena wywoławcza 10 821,00 zł wadium 1 100,00 zł
• 123/12 o powierzchni 26 m² wraz z udziałem 1/7 w działce 123/6 mające urządzoną w Wydziale Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00025642/3 oraz wraz z udziałem
1/105 w działce 116 mającą urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę
wieczystą nr EL1B/00040435/0
cena wywoławcza 10 821,00 zł wadium 1 200,00 zł
• 123/11 o powierzchni 26 m² wraz z udziałem 1/7 w działce 123/6 mające urządzoną w Wydziale Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00025642/3 oraz wraz z udziałem
1/105 w działce 116 mającą urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę
wieczystą nr EL1B/00040435/0
cena wywoławcza 10 821,00 zł wadium 1 300,00 zł
• 123/10 o powierzchni 26 m² wraz z udziałem 1/7 w działce 123/6 mające urządzoną w Wydziale Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00025642/3 oraz wraz z udziałem
1/105 w działce 116 mającą urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę
wieczystą nr EL1B/00040435/0
cena wywoławcza 10 821,00 zł wadium 1 400,00 zł
• 123/9 o powierzchni 26 m² wraz z udziałem 1/7 w działce 123/6 mające urządzoną w Wydziale Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00025642/3 oraz wraz z udziałem
1/105 w działce 116 mającą urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę
wieczystą nr EL1B/00040435/0
cena wywoławcza 10 821,00 zł wadium 1 500,00 zł
• 123/8 o powierzchni 26 m² wraz z udziałem 1/7 w działce 123/6 mające urządzoną w Wydziale Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00025642/3 oraz wraz z udziałem
1/105 w działce 116 mającą urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę
wieczystą nr EL1B/00040435/0
cena wywoławcza 10 821,00 zł wadium 1 600,00 zł
• 123/7 o powierzchni 26 m² wraz z udziałem 1/7 w działce 123/6 mające urządzoną w Wydziale Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00025642/3 oraz wraz z udziałem
1/105 w działce 116 mającą urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę
wieczystą nr EL1B/00040435/0
cena wywoławcza 10 821,00 zł wadium 1 700,00 zł


Przetarg odbędzie się w dniu 02.09.2022r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki
111 (pokój nr 25). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 29.08.2022r. na
rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział
w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.


Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach
informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej:
http://bip.braniewo.pl/artykuly/120/nieruchomosci-do-sprzedazy
http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz
www.otoprzetargi.pl

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną położonych w Braniewie, przy ul. Maratońskiej w obrębie nr 5, mające urządzoną w Wydziale Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00018780/0.


działka nr 202/3 o powierzchni 1405 m² Cena wywoławcza 140 500,00 zł. Wadium 25 200,00 zł
działka nr 202/17 o powierzchni 1431 m² Cena wywoławcza 140 310,00 zł. Wadium 25 150,00 zł
działka nr 202/18 o powierzchni 1413 m² Cena wywoławcza 140 130,00 zł. Wadium 25 100,00 zł
działka nr 202/19 o powierzchni 1219 m² Cena wywoławcza 121 900,00 zł. Wadium 21 900,00 zł
działka nr 202/20 o powierzchni 1132 m² Cena wywoławcza 113 200,00 zł. Wadium 20 300,00 zł


Przetarg odbędzie się w dniu 09.09.2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki
111 (pokój nr 25). Nieruchomości objęte przetargiem były przedmiotem pierwszego ustnego przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 03.06.2022. Komisja stwierdziła, iż w wyznaczonym terminie nie złożono
żadnej oferty, nikt nie wpłacił wadium, w związku z tym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 05.09.2022r. na rachunek bankowy
Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie
nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.


Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10, 55 644 01 12. Ogłoszenie umieszczono na
tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej:
http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/artykuly/120/nieruchomosci-do-sprzedazy, http://www.braniewo.pl/dlamieszkancow/
nieruchomosci-na-sprzedaz, www.otoprzetargi.pl

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 108/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 104/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.