BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 16o powierzchni użytkowej 52,80m2wraz z piwnicą o powierzchni użytkowej 4,90m2. Przeznaczona na cele mieszkalne położona w Braniewie, przy ul. Elbląskiej 18B mająca urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą Nr EL1B/00035311/7. Sprzedaż wraz z udziałem 5770/27588 części w działce nr 259/78, opowierzchni 0,3803 ha, w obrębie nr 6 mająca urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą Nr EL1B/00033716/2.

Cena wywoławcza 250 000,00 zł, wadium 40 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2023r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 09.12.2022 r. który zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 20.03.2023r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą Kościuszki 109, nr kontaktowy 730 – 009 – 242

Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl/artykuly/120/nieruchomosci-do-sprzedazy

http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz

www.otoprzetargi.pl

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1, położonego przy ul. Kościuszki 100G, pierwsze piętro o powierzchni użytkowej 324,60 m² (sześć pomieszczeń, dwa wc, korytarz, hall) oraz parter o powierzchni użytkowej 10,90 m² (wiatrołap, klatka schodowa, komórka) wraz z udziałem 50/100 części w działce nr 29/31, o powierzchni 0,0425 ha, obręb nr 9, mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą Nr EL1B/00027995/6, na której położony jest budynek. Sprzedaż udziału 1/8 części w drodze wewnętrznej dojazdowej, działka nr 29/18 o powierzchni 0,0666 ha, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą Nr EL1B/00032455/7.

cena wywoławcza 278 880,00 zł wadium 28 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2023r. o godz. 8ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Lokal objęty był przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 21.01.2022 r, drugiego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 8.04.2022 r oraz trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 7.10.2022 r podczas których nie wyłoniono nabywcy - nikt nie przystąpił do przetargów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 06.03.2023r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą Kościuszki 109, nr kontaktowy 730 – 009 – 242

Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej:

http://bip.braniewo.pl/artykuly/120/nieruchomosci-do-sprzedazy

http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz

https://www.otoprzetargi.pl

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o numerach123/11, 123/10, 123/9, 123/8, 123/7położonych w Braniewie, przy ul. Stefczyka w obrębie nr 12, pod zabudowę szeregową garażową, mające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00025642/3.

Działka nr 123/11 o pow. 0,0026 ha wraz z udziałem 1/105 w działce 116 oraz wraz z udziałem 1/7 w działce 123/6 cena wywoławcza 10 821,00 wadium 1 300,00

Działka nr 123/10 o pow. 0,0026 ha wraz z udziałem 1/105 w działce 116 oraz wraz z udziałem 1/7 w działce 123/6 cena wywoławcza 10 821,00 wadium 1 400,00

Działka nr 123/9 o pow. 0,0026 ha wraz z udziałem 1/105 w działce 116 oraz wraz z udziałem 1/7 w działce 123/6 cena wywoławcza 10 821,00 wadium 1 500,00

Działka nr 123/8 o pow. 0,0026 ha wraz z udziałem 1/105 w działce 116 oraz wraz z udziałem 1/7 w działce 123/6 cena wywoławcza 10 821,00 wadium 1 600,00

Działka nr 123/7 o pow. 0,0026 ha wraz z udziałem 1/105 w działce 116 oraz wraz z udziałem 1/7 w działce 123/6 cena wywoławcza 10 821,00 wadium 1 700,00

Przetarg odbędzie się w dniu 24.02.2023 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Nieruchomości objęte przetargiem były przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 02.09.2022 r., który zakończył się wynikiem pozytywnym dla działki 123/12, 123/13 oraz 8/158.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 20.02.2023r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenie umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: bip.braniewo.pl/artykuly/120/nieruchomosci-do-sprzedazy,www.otoprzetargi.pl

 

 

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości gruntowejniezabudowanejo nr323/2, powierzchnia 59 m²,położonejw Braniewie, przy ul. Smutnejw obrębie nr 4, sprzedaż gruntu pod stację transformatorową, mająca urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00018800/7.

 

cena wywoławcza 23 000,00 zł wadium 4 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 10.02.2023r. o godz. 8ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Pierwszy przetarg odbył się w dniu 09.12.2022r. Komisja stwierdziła, iż w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty, w związku z tym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 06.02.2023r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/artykuly/120/nieruchomosci-d-sprzedazy, http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancoiw/nieruchomosci-na-sprzedaz, www.otoprzetargi.pl

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

Na sprzedaż pomieszczenia mieszkalnegonr 3o powierzchni 14,72 m² położonego w Braniewie, przy ul. Krasickiego 24 w obrębie nr 6 wraz z udziałem 14/100 części w działce nr 166/1, opowierzchni 0,0465 ha, mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą Nr EL1B/00015631/0.

Cena wywoławcza 10 000,00 zł, wadium 1 800,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 10.02.2023r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 06.02.2023r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040. W przetargu mogą brać udział właściciele i współwłaściciele wyodrębnionych lokali w budynku przy ul. Krasickiego 24. Przetarg jest ograniczony do w/w podmiotów z uwagi na jego położenie i funkcjonalność

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz publikowane na stronie: http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz">http://bip.braniewo.pl/artykuly/120/nieruchomości-do-sprzedazy,http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz">http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz, www.otoprzetargi.pl