BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o numerach 123/10, 123/9, 123/8, 123/7 położonych w Braniewie, przy ul. Stefczyka w obrębie nr 12, pod zabudowę szeregową garażową, mające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00025642/3.

Działka nr 123/10 o pow. 0,0026 ha wraz z udziałem 1/105 w działce 116 oraz wraz z udziałem 1/7 w działce 123/6 cena wywoławcza 10 821,00 wadium 1 400,00

Działka nr 123/9 o pow. 0,0026 ha wraz z udziałem 1/105 w działce 116 oraz wraz z udziałem 1/7 w działce 123/6 cena wywoławcza 10 821,00 wadium 1 500,00

Działka nr 123/8 o pow. 0,0026 ha wraz z udziałem 1/105 w działce 116 oraz wraz z udziałem 1/7 w działce 123/6 cena wywoławcza 10 821,00 wadium 1 600,00

Działka nr 123/7 o pow. 0,0026 ha wraz z udziałem 1/105 w działce 116 oraz wraz z udziałem 1/7 w działce 123/6 cena wywoławcza 10 821,00 wadium 1 700,00

Przetarg odbędzie się w dniu 04.08.2023 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 31.07.2023r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040. Pierwszy przetarg odbył sie w dniu 02.09.2022r., drugi 24.02.2022r., Komisja stwierdziła, iż w wyznaczonych terminach nie złożono żadnej oferty na powyższe działki, wzwiązku z tym przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenie umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: bip.braniewo.pl/artykuly/120/nieruchomosci-do-sprzedazy, www.otoprzetargi.pl

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Braniewie, przy ul. Maratońskiej w obrębie nr 5, mające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00018780/0 – sprzedaż gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

 

Działka nr 202/3   o pow. 1405m² cena wywoławcza 140 500,00 zł wadium 25 200,00 zł

Działka nr 202/18 o pow. 1413m² cena wywoławcza 140 130,00 zł wadium 25 100,00 zł

Działka nr 202/19 o pow. 1219m² cena wywoławcza 121 900,00 zł wadium 21 900,00 zł

Działka nr 202/20 o pow. 1132m² cena wywoławcza 113 200,00 zł wadium 20 300,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 04.08.2023r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 31.07.2023r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział wBraniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040. Pierwszy przetarg odbył sie w dniu 03.06.2022r., drugi 09.09.2022r., trzeci 24.02.2023r. Komisja stwierdziła, iż w wyznaczonych terminach nie złożono żadnej oferty na powyższe działki, wzwiązku z tym przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10.

Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/120/nieruchomosci-do-sprzedazy, www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz, www.otoprzetargi.pl

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 71/2023 z dnia 10 maja 2023 r w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego Nr 16 stanowiącego własność Gminy Miasta Braniewa, położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Elbląskiej 18B wraz z piwnicą i udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczonego do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 72/2023 z dnia 11 maja 2023 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 78/2023 z dnia 19 maja 2023 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 72/2023 z dnia 11 maja 2023 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostały wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 24 kwietnia 2023 r.
Nr 61/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz Nr 62/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.