WYKAZ TELEFONÓW W URZĘDZIE MIASTA W BRANIEWIE

NUMER POKOJU

STANOWISKO, WYDZIAŁ

NAZWISKO I IMIĘ

TELEFON

16

Burmistrz

Sielicki Tomasz

0100

16

Zastępca Burmistrza

Kapusta Anna

0101

28

Przewodniczący Rady Miejskiej

Frąckiewicz Dariusz

0111

22

Sekretarz

Weryk Anna

55 6440103

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

   

16

sekretarka

Maziarz Joanna

55 6440102

Fax 55 2432928

16

Podinspektor ds. organizacyjnych

Michanowicz Joanna

28

Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Krawczyk Mariola

55 6440116

8

Inspektor ds. kadrowych i BHP

Skibniewska Marzena

55 6440161

23

Podinspektor ds. zamówień publicznych

Gapski Katarzyna

Diemieńczuk Julita

55 6440142

20

Pomoc administracyjna

Chruściel Adam

55 6440104

2

Specjalista ds. Promocji

Kroczyk Anna

55 6440115

2

Pomoc administracyjna

Widzicka Agata

556440107

 

WYDZIAŁ FINANSOWY

   

7

Skarbnik

Jodko Agnieszka

55 6440122

1

Główny Księgowy

Macheta Ewa

55 6440125

6

Inspektor ds. finansowych

Milewska Joanna

55 6440127

1

Podinspektor ds. finansowych

Szyszło Małgorzata

55 6440124

1

Inspektor ds. finansowych

Podinspektor ds. finansowych

Borówko Paulina

Filipek Barbara

55 6440134

11

Podinspektor ds. księgowości podatkowej

Makuch Maria

55 6440121

11

Podinspektor ds. finansowych

Sołoducha Małgorzata

55 6440121

12

Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Stachacz Izabela

55 6440120

12

Podinspektor ds. księgowości podatkowej

Zawada Ewa

55 6440120

6

Inspektor ds. księgowości

Poznysz Natalia

55 6440123

11

Inspektor ds. gospodarki odpadami

Rutkowska Małgorzata

55 6440135

6

Inspektor ds. kontroli zarządczej

Nawrot-Kopycińska Agnieszka

55 6440123

 

WYDZIAŁ Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Ochrony Środowiska

   

26

Kierownik Wydziału

Sobska Zenona

55 6440112

26

Podinspektor ds. zbywania nieruchomości

Swatowska Agnieszka

55 6440110

27

Podinspektor ds. gospodarowania zasobem

Palczewski Łukasz

55 6440113

27

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Elert Monika

55 6442975

24

Podinspektor ds. planowania przestrzennego

Szymorek Norbert

55 6440117

24

Podinspektor ds. planowania przestrzennego

Rojewska Aleksandra

55 6440117

55 644 0113

14

Inspektor ds. ochrony Środowiska

Nogal Janusz

556440106

27

Referent

Szyc Urszula

556440113

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI

   

18

Kierownik Wydziału

Butkiewicz Jerzy

55 6255670

19

Główny specjalista ds. inwestycji

Nogal Mirosława

55 6440109

19

Inspektor ds. funduszy unijnych i krajowych

Werner Ewa

55 6440108

19

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej

Niski Ryszard

55 6440133

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

   

3

Kierownik

Bogdan Izabela

55 6442985

3

Zastępca Kierownika

Kujawa Jolanta

55 6442985

5

Inspektor ds. ewidencji ludności

Osińska Monika

55 6440119

5

Podinspektor ds dowodów osobistych

Łukaszewicz Leokadia

55 6440119

 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. OŚWIATY

   

17

Główny specjalista ds. oświaty

Maludziński Marek

55 6440114

17

Inspektor ds. oświaty

Domalewska Martyna

55 6440126

 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH I OBRONNYCH

   

21

Podinspektor ds. obronnych i obrony cywilnej

Wynimko Marek

55 6440105

11

Inspektor ds. działalności gospodarczej

Brzozowska Kamila

55 6440132

 

Inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Szulżycki Albin

55 6444455

 

Inspektor ds. monitoringu

Matczuk Dariusz

 
 

Podinspektor ds. monitoringu

Głaz Michał

 

15

AKTY PRAWNE

 

55 6440130

17

Inspektor Ochrony Danych

Martyna Domalewska

556440126