BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 4 przeznaczonej na cele mieszkalne położonej w Braniewie, przy ul. Kościuszki 108 w obrębie nr 9 wraz z udziałem 45/100 części w działce nr 31/1, opowierzchni 0,0289 ha, mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą Nr EL1B/00035389/4oraz udział 1/6 części w drodze wewnętrznej dojazdowej, działka nr 31/2 o powierzchni 0,0323 ha, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą Nr EL1B/00035346/1.

Cena wywoławcza 67 080,61 zł, wadium 6 800,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2020r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 06.01.2020r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10

Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronach internetowych: www.braniewo.pl, www.bip.braniewo.pl

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 196/2019 oraz 197/2019 z dnia 13.11.2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 194/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 08 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowychniezabudowanych o numerach 202/3, 202/25położonychw Braniewie, przy ul. Sportowej w obrębie nr 5, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00018780/0.

Działka nr 202/3 o pow. 0,1405ha, cena wywoławcza 79 210,00 wadium 8 000,00

Działka nr 202/25 o pow. 0,1324ha, cena wywoławcza 74 670,00 wadium 7 500,00

Przetarg odbędzie się w dniu 13.12.2019r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 09.12.2019r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci,

http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowychniezabudowanych o numerach 202/9, 202/11, 202/14położonychw Braniewie, przy ul. Sportowej w obrębie nr 5, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00018780/0.

Działka nr 202/9 o pow. 0,1366ha, cena wywoławcza 77 020,00 wadium 7 800,00

Działka nr 202/11 o pow. 0,1105ha, cena wywoławcza 62 370,00 wadium 6 300,00

Działka nr 202/14 o pow. 0,1319ha, cena wywoławcza 74 390,00 wadium 7 500,00

Przetarg odbędzie się w dniu 09.12.2019r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 02.12.2019r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci,

http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz